Bridge gruppen.

 

Partnertunering.

Bridge hver mandag kl. 16:45,

i vinterhalvåret fra Oktober til April.

Mer info hos

turneringsleder

Øyvind Robak tel. 963.144.068  E-post

eller hos formann

Gunnar Halvorsen, E-post

Kasserer Eigil Arntun

Første spillekveld bli mandag 21 oktober.

Vi starter opp til vanlig tid kl 17:00,

så vi ønsker at alle som vil være med er tilstede kl 16:45.

Vi håper at det kommer nye spillere.

Hvis du ikke har makker så kontakt Gunnar eller Øyvind,

så skal vi prøve å kople.

Du kan også møte direkte i klubben på spilledagene.

© 2019 Den norske klubben Alacant. .