top of page
GDPR.jpg

GDPR - General Data Protection Regulations -

Les om vår ivaretagelse av dine personopplysninger.

Oppdatert: 5. sep. 2021

Vi vil ivareta dine personopplysninger i følge de nye EU - GDPR - lovene.

 

 

Personopplysninger som vi lagrer og formålet med lagringen

Vi lagrer følgende personopplysninger om våre medlemmer; Medlemsnummer, navn, adresse, fødselsdato, telefonnummer, e-postadresse og ektefelle. Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med deg. Informasjon om ditt medlemskap samt for opplysninger om deltagelse på reiser / arrangementer er vi pålagt å lagre i forbindelse med regnskapsføring, Vi er regnskapsmessig forpliktet til å lagre deler av denne informasjonen i 10 år. Ved på- og avmelding til nyhetsbrevet, oppbevares også IP-adressen som er benyttet, av sikkerhetshensyn. Vi benytter også opplysningene for å kunne kontakte deg med viktig informasjon, vedrørende ditt medlemskap vha. e-post, telefon og postutsendelser.

Grunnlaget for behandlingen

Informasjon om medlemsnummer, navn, adresse, fødselsdato, telefonnummer, e-postadresse og ektefelle benyttes for å oppfylle kravet i vårt medlemsregister for medlemskapet. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6 (b). Du har ved å bekrefte at du godtar Nyhetsbrevet også samtykket til det benyttes til å gi deg informasjon via epost. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a). Du kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon fra oss, både på tilsendte Nyhetsbrev, hvor det nederst finnes en tekst som gir muligheten til å avmelde deg, eller evt. via skiftelig henvendelse til oss pr. post eller webmaster@dnka.eu . Viktig informasjon om ditt kjøp av reiser og arrangementer blir lagret for å kunne gi deg korrekt behandling, og er i samsvar med våre forpliktelser i forhold til forbrukerkjøpsloven.

Deling av personopplysninger

Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt til våre medarbeidere på kontoret, eller på vår nettside i forbindelse med ditt medlemskap eller reise / arrangement. Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det, overfor myndigheter etc.

Sletting av personopplysninger

Opplysninger vi har mottatt i forbindelse med ditt medlemskap lagres i vårt aktive medlemsregister. Du kan kreve personopplysninger slettet etter avsluttet medlemskap, dog vil opplysninger som vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare, lagres i 10 år, i henhold til lovens krav. Deretter vil opplysningene bli slettet.

Rettigheter for den registrerte

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger.

Personvernombud

Vi har et personvernombud, i som påser at personopplysningslovens regler om behandling av personopplysninger blir fulgt, samt fungerer som kontaktperson ved tilsyn. Informasjonssikkerhet Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll.

Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sendes skriftlig til Den norske Klubben Alacant, til følgende adresse :

 

Den norske klubben Alacant, Rio Segura 34 Sierra Mar, Gran Alacant, 03130 Santa Pola.   post@dnka.eu

bottom of page