Jeg takker for alle gode ord som jeg har fått på klubbsiden.

Det har vært en stor trøst og Halvor ville satt stor pris på den han også.  

Hilsen Gudveig

Gudveig inviterer til en liten minnestund med kaffi og kaker,

på klubben søndag den 27. okt. Kl. 15.00.

© 2019 Den norske klubben Alacant. .