Hjelpegruppa
Referat fra møte i hjelpegruppa, 04.04.22. 6 stk. møtte.
1: Vi ønsker at et av medlemmene i hjelpegruppa skal være et bindeledd mellom oss og styret. Dette medlemmet skal ikke ha møteplikt i styret, men møterett, og ingen stemmerett. Kan kanskje møte i begynnelsen eller slutten av et styremøte hvis vi har noe spesielt å ta opp med styret.
2: Takk til Reidar som har stått på for oss og holdt gruppa oppegående gjennom disse to årene med pandemi ! Han har i denne tiden fortsatt og samle inn klær og andre ting som han har kjørt ned til Santa Pola og levert til Tonii. Han er villig til fortsatt og ta ansvaret for dette, og vi andre i gruppa er veldig takknemlige. Han har og sørget for at det er blitt levert 500€ før jul, 500€ før sommerferien og 500€ til innkjøp av div. skolematriell før skolestart, i disse to årene. Ellers har vi en fast overførsel fra banken på 100 € pr.mnd. Tonii arbeider for en verdensomspennende organisasjon ( Aracelia)for hjelpetrengende, med avdeling her i Santa Pola. Hun driver en form for SFO hjemme i egen leilighet, og hit kommer det opp til tyve skolebarn etter skoletid hver dag, for å få et måltid mat, leksehjelp og ellers klær og andre ting som vi samler inn her. Dette er barn av fattige foreldre, og den hjelpen vi yter, gjør en stor forskjell for disse barna og deres familier. Det måltidet de får hos Tonii er ofte dagens siste, for det er ikke alltid det er mat hjemme.....
3: Vi snakket litt om gruppas fremdrift, og er enige om at dette er vår fanesak, og at vi må fortsette å stå på for disse fattige familiene. Men vi ønsker også å gjøre andre ting, kanskje bl.a. å arrangere et loppemarked. Reidar har,med hjelp av andre frivillige bl.a. arrangert gratistur i leid buss og med et innlagt måltid, til Rio Safari for disse ungene og noen foreldre, og det viste seg at de fleste aldri hadde vært der tidligere...... Vi har et ønske om at disse turene kan bli mulig å gjennomføre hvert år før sommerferien, med økonomisk støtte fra styret. Vi ønsker også at styret skal betale ham kjøregodtgjørelse for kjøring med privatbil mellom G.A. og S.P.
4: Vil opplyse om at vi har en bøsse stående på baren i klubbens lokale som også går til Aracelia, og vi er veldig takknemlige for hver en cent som puttes oppi denne! Olaug Fagerlid har påtatt seg ansvaret for å tømme denne, veksle inn og overlevere beløpet til Reidar. Han leverer det videre til Toni, uten at det går innom klubbens regnskap. Det skal sies at hun bokfører alle beløp hun mottar fra oss, og leverer regnskap med kvitteringer ved årets utgang. Ref.: €dith =)
Hjelpegruppa består i dag av:
Gudveig Rekdal........Tlf: +47 993 25 848
Reidar Hjelteig..........Tlf: +34 693 059 740
Ellen K. Sæterøy.......Tlf: +47 994 94 980
Ada Børhaug..............Tlf: +47 412 24 551
Tove Vaage..................Tlf: +47 924 03 134
Olaug Fagerli.............Tlf: +47 913 88 533
Edith D. Gilje…....….Tlf: +47 404 35 299
Vi har møte I klubbens lokaler den 1. mandag i hver måned når klubben er åpen. Mellom kl.13.00 0g 15.00. Klær, sko, leker og andre ting kan da leveres hos oss.
SAMMEN GJØR VI EN FORSKJELL- HJELP OSS Å HJELPE