Hjelpegruppa

Siden er under redigering, og ny informasjon blir tilgjengelig så snart det foreligger, etter generalforsamlingen er avholdt.