Styret i Den norske klubben Alacant

Legg kursoren over bildet og se navn og funksjon

Klubbens styre 2020
 
Leder:            Paul Sylvar Iversen          
Nestleder:     Aase V. Nielsen
Kasserer:      Grete Irene Eriksen
Sekretær:     Inger Minde
Styremedl:   Harald Beldo Minde
 
 
1. Varam:  Tore Mildestvedt
2. Varam:  Eirinn Haslum
3. Varam:  Bjørn Borgen
E-post Styret:  styret@dnka.eu 

Aktivitetskomiteen 2020

Bjørn Gullaksen

Torny Gullaksen

Ada Bjørhaug

Jan Petter Eriksen

Elisabeth Eriksen

E-post Arrangementskomiteen: ak@dnka.eu 

Paul Sylvar Iversen - Leder

Aase
Aase

Aase V. Nielsen Nestleder

Inger Minde - Sekretær

Grete - Kasserer
Grete - Kasserer

Grete I. Eriksen

Harald Beldo Minde - Styremedlem