top of page

Bli medlem i​ 

Den norske klubben Alacant !

Kontingent er :

20,-   pr. person pr. år.

Medlemskapet gjelder fra 01.01 til 31.12.

Medlemskap kan tegnes av myndige Norske statsborgere

og deres ektefeller / samboere, samt skandinavisk/ engelsktalende personer med særlig tilknytning til Norge,

eller det norske miljøet i Spania.​

Klubben skal være et sosialt samlende tiltak

for nordmenn i Alicante området.

Klubben vil også bistå medlemmene med det som fortoner

seg som et problem i deres nye hjemland/ ferieland.

 

 

Stikk innom klubben i Gran Alacant

 

og tegn et medlemskap.

 

 

 

 

bottom of page