top of page

Styret i Den norske klubben Alacant

Legg kursoren over bildet og se navn og funksjon

Klubbens styre 2023
 
Leder:      Gunnar Solheimsnes    
     

Nestleder:     Frank Elvik
Kasserer:      Dag Breisnes
Sekretær:     Inger Minde
Styremedl:   Gro Rongved

 

1. Varam:  Sigrid Hanseth
2. Varam:  Harald Beldo Minde              3. Varam:  Helge Ragnar Kjøll
E-post Styret:  styret@dnka.eu 

Aktivitetskomiteen 2023

Laila Elden

Inga Gauslå

Reny Eigildatter

E-post Arrangementskomiteen: ak@dnka.eu 
bottom of page