Styret i Den norske klubben Alacant

Legg kursoren over bildet og se navn og funksjon

Klubbens styre 2022
 
Leder:      Gunnar Solheimsnes    
     

Nestleder:     Frank Elvik
Kasserer:      Grete Irene Eriksen
Sekretær:     Inger Minde
Styremedl:   Harald Beldo Minde

 

 
1. Varam:  Tore Mildestvedt
2. Varam:  Aase V. Nielsen
3. Varam:  Helge Ragnar Kjøll
E-post Styret:  styret@dnka.eu 

Aktivitetskomiteen 2022

Bjørn Gullaksen

Torny Gullaksen

Laila 

E-post Arrangementskomiteen: ak@dnka.eu 

Gunnar Solheimsnes Leder

press to zoom

Frank Elvik Nestleder

press to zoom

Grete I. Eriksen Kasserer

press to zoom

Inger Minde - Sekretær

press to zoom

Harald Beldo Minde - Styremedlem

press to zoom

Tore Mildestveit Varamedlem

press to zoom

Aase Villanger Nielsen Varamedlem

press to zoom

Ragnar Kjøll Varamedlem

press to zoom