Styret i Den norske klubben Alacant

Legg kursoren over bildet og se navn og funksjon

Klubbens styre 2019
 
Leder:            Paul Sylvar Iversen          
Nestleder:     Odd Gilje
Kasserer:      Edith Dolmen Gilje
Sekretær:     Inger Minde
Styremedl:   Harald Beldo Minde
 
 
1. Varam:  Helga Rose
2. Varam:  Knut Sæterøy
3. Varam:  Olaug Marø
E-post Styret:  styret@dnka.eu 

Arrangementskomiteen 2019

Christian Christiansen

Halvor Bjørnebye 

Frank Gregersen        

Inger Sjursen            

Bjarne Austgulen     

Sigrid Hanseth            

Bjørn Gullaksen

Torny Gullaksen

Ada Børhaug

Laila Olsen

Arild Edvardsen

E-post Arrangementskomiteen: ak@dnka.eu 

Paul Sylvar Iversen - Leder

Odd Gilje - Nestformann

Edith Dolmen Gilje - Kaserer

Inger Minde - Sekretær

Harald Beldo Minde - Styremedlem

Helga Rose
Helga Rose

Helga Rose - 1. Varamedlem

Knut-Sæterøy
Knut-Sæterøy

Knut Sæterøy - 2. Varamedlem

Olaug Marø - 2. varamedlem