top of page

Viktige Telefonnummer
og litt Info

112.gif

POLITI

Municipal Policia / Lokalpolitiet                  092

Guardia Civil                 062 

Policia Nacional / Nasjonalpoliti               091

Politi engelsktalende

- For å avgi en annmeldelse på

engelsk           +34 902 102 112

Se også - Info nedenfor om spansk politi

BRANN

Bomberos / Brannvesenet     080 / 085    112

AMBULANSE

Ambulanse:               061

Pins.jpg

TIL NORGE FRA SPANIA

Sperring av bank- og kredittkort: 

  Bankenes meldingstjeneste: 

+47 22 21 40 55  

Politiet Norge   +47 02800

Opplysningen i Norge

    Fra norsk mobil:          

+47 1881/+471880  

     Fra utenlandsk telefon:    

+47 81001881

Andre - Viktige Telefonnummere

Alle oppgitte nummer her og ovenfor er linket til telefonnummeret - med et klikk fra mobiltelefonen.      

Nummeropplysningen i Spania +34 11818 / +34 11824 

Kundeservice for spanske flyplasser :                                                                                             + 34 902 404 704

Flight informasjon                               + 34 902 353 570 

Hittegods i Spania                                + 34 915 884 348 

Renfe – tog                                             + 34 902 240 202 

For å melde til forsikringen om skade, tyveri, ran o.l: 

Alarmsentral for Europeiske -  Euroalarm: 

+ 45 701 52 500

Alarmsentral for de fleste andre forsikringsselskap

                                  - SOS International:  + 45 701 05 050

Trygg Vesta Alarm:                                      +45 446 88 200 

Spanske helligdager

Year 2024 Calendar – Spain-1.gif

Det spanske Politiet -  ikke helt likt det norske....

Det spanske politivesen er delt inn i tre hovedgrupper, tre grupperinger med forskjellige oppgaver de skal løse og betjene.. De tre er Guardia Civil, Policia Nacional og Policia Local.Det er enkelt å blande sammen de tre grupperingene av politi.

Policia Local eller Municipal Policia – Lokal Politi eller kommunal politi (Tlf. 092) Politiet er lett gjenkjennelig i sine blå uniformer. Disse er ansatt av den enkelte kommunen og de finnes i byer og tettsteder over 5 000 innbyggere. Det lokale politiet patruljerer i gatene, gående eller kjørende i sine biler, på scooter eller cross-sykkel. Su ser de på stranda, hvor de kontrollerer selgere om de har godkjennelse for salg der. Videre er de parkeringsvakter og påser at det er betalt for parkering. Kjøretøyene de benytter er blå og hvitmalte. De er særs serviceinnstilt og behjelpelig i alle sammenhenger. Et positivt innslag i bybildet. Ansvarsområdene er noe mer omfattende enn som så; all trafikkovervåking, rapportering av alle trafikkulykker i området, beskyttelse av eiendommer, håndtering av sivil ulydighet, konfliktråd i private konflikter, de har ansvar for å påse at demonstrasjoner og offentlige arrangementer gjennomføres på en forsvarlig måte, de ivaretar sambandsoppgaver mellom det lokale politiet og det nasjonale politiet, brannvesen og helsevesenets utrykningsbiler. Lokalbefolkningen henvender seg til det lokale politiet ved tyveri, parkeringssaker, trafikkuhell og andre enklere brudd eller lovovertredelser. Det lokale politiet er utstyr med håndvåpen. 

Policia Nacional – Det nasjonal spanske politiet (Tlf. 091)

Det spanske nasjonale politiet jobber med mer alvorlig kriminalitet på det nasjonale plan og er underlagt det spanske Politidirektorat, som igjen er underlagt departementet for sikkerhet og innenriksdepartementet. Det er over 77 000 ansatt i den nasjonale styrken, og de operer i byer og tettområder med mer enn 10 000 innbyggere og de bærer sorte uniformer. Den nasjonale politidelen jobber med organisert kriminalitet, narkotika lovbrudd, terrorisme og grensekontroll. Alle overgrepssaker av alvorlig karakter sorterer under deres domene, som mord, seksuelle overgrep og organisert kriminalitet mellom Spania og andre land.

Nasjonalpolitiet har videre ansvar for utstedelse av pass og NIE nummer, som betyr skattenummer eller personnummer. De har også ansvaret for å utstede TIE dokumentasjon, eller visa til utlendinger som skal oppholde seg i Spania utover normale turistbesøk. Pass eller nasjonalt ID-kort har de også ansvaret for. Denne politienheten har videre alt ansvar for eksplosiver i nasjonen, en elite-styrke innom nasjonal politiet som ansvaret for høyrisiko operasjoner, som truer nasjonens interesser og innsatsgrupper innom politiet, som benytter politihunder. Det skal også nevnes at det er byer og distrikter som har egne avdelinger som utfører de oppdragene som det nasjonale politiet har. Dette gjelder for Kanariøyene, i Basker-provinsen i Nord-Spania, i Catalonia og Navarra.

Guardia Civil er en paramilitær politiorganisasjon, som ble etablert i Spania etter den franske modellen.Det at avdelingen er paramilitær, betyr at de i utgangspunktet er sivile, men organisasjonsmessig har de militære grader. Guardia Civil ble opprettet i 1844 for å beskytte befolkningen i Syd-Spania mot «banditter og landeveisrøvere». Styrken har videre blitt brukt mot opprørsbevegelser i Baskerland, Andalucia og Catalonia. Guardia Civil er underlagt politidirektoratet og innenriksdepartementet, men kan også bli aktivert under forsvarsdepartementet i gitte situasjoner om den situasjon skulle oppstå. De har alt ansvar i landet hva angår beskyttelse av den spanske natur, som vannressurser, all fiskeovervåkning, grenseovervåking. Guardia Civil har all kontroll med motorveiene i Spania. Denne enheten er tungt involvert i alt som har med terrorisme og kidnapping. De har egne kommando-grupper som benyttes under spesielle arrangementer i den spanske stats regi. Det nasjonale spanske politiet er det desidert største enheten av de tre som er nevnt. De har ansvar for 80 prosent av byene, hvor Guardia Civil har ansvar for 80 av «landsbygda». De to store har i mange sammenhenger felles oppgaver og operativt jobber de godt sammen alle tre. Begge de to store politiorganisasjonene har kommandoorientert beredskap, mens den lokale politimyndighet ikler seg rollen som mer service operativ.

Kilde: Spaia i dag - Si  -  Bjørn J. Klein

bottom of page